Välkommen

Ätten Berg von Lindes Släktföreningen bildades 5 augusti 1928 med syftet att ömsesidigt, moraliskt och ekonomiskt stötta varandra inom släkten.
Hemsidan är främst till för att delge medlemmar information om föreningens verksamhet.
Här hittar ni även information om ättens historia.

Ändamål

Ätten Berg von Lindes släktförening har till ändamål:
- att verka för sammanhållning inom släkten,
- att tillvarata gemensamma släktintressen,
- att föra släktregister, upprätthålla släktarkiv, tillvarata släktminnen och utföra forskningar i släktens historia samt
- att underhålla släktens gravplatser.

Socialt

Vi har noterat att det finns en Facebook-grupp som heter "Berg von Linde" med följande beskrivning:
"For everyone around the world, which are born Berg von Linde and their children. Invite your family members"
http://www.facebook.com/groups/198465360165032/
Detta är ett privat initiativ som är känt av, men inte underhålls av släktföreningen.